Estándar

2015

  • 26. Palazzi, C., Seguró, M., Alcance y disyuntivas de la ética analógica de M. Beuchot , Pensamiento, vol. 171, núm. 268, pp. 971-983
  • 25. Palazzi, C., Cap a una metafísica del mitjà digital, revista Diàlegs 69, pp. 77-90

2014

2013

2012

2011

  • 19. Palazzi, C., Zigmunt Bauman. Reflexions sobre la modernitat líquidaEditorial UOC, 2011, pp. 110
  • 18. Palazzi, C., Torralba, F., Exel·lencia humana i professional, segons Séneca, Revista Diàlegs, vol. 14, nº 42, pp. 43-56.
  • 17. Palazzi, C. Seguró, M. i Torralba, F., Coherence, the fundation of authority within organisations, Ramon Llull Journal of Applied Ethics, núm. 2, pp. 151-162.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

  • 3. Palazzi. C., Román, B.; Ser o no ser: una cuestión ecológica, Revista VALORS. Novembre 2005.
  • 2. Traducció de Torralba, F.; Discursos de fundamentación en ecoética, en Per una ètica ecológica, Barcelona: Editorial Prohoms, 2005.
  • 1.  Monserrat, J., Palazzi, C.; Platón, Cráilo o Del lenguaje, Madrid: Trotta, 2002. y Agustín de Hipona, El maestro o Sobre el lenguaje y otros textos, Madrid: Trotta, 2003. Edición de Atilano Domínguez. Revista Comprendre 2005/1, febrer de 2006.