Per una dissecció de la postmodernitat, versió Pol Sureda