No hi ha com tenir una cadira (Coca-Cola)

Estándar
TheyRule.net ens permet admirar la disseminació del poder de les grans empreses americanes prenent com a criteri les cadires als consells d’administració de tals companyies. Volem un mapa català de poder, però ja!