Edward Said, trenta anys després

Estándar

 

Linkem l’última proposta de la revista DIGITHUM, un dossier que aplega un seguit d’articles inspirats en el concepte d’orientalisme (1978) d’Edward Said. En conjunt, els articles del dossier demostren la importància de l’aportació de Said i defensen la necessitat de continuar treballant per a fer-la encara més rellevant i vigent, tant dins del context acadèmic com en la difusió social que hi hauria d’estar inevitablement connectada. Amb un fil temàtic comú –la percepció de l’Altre (“l’Orient”) des de la nostra perspectiva (“l’Occident”)– aquests articles defugen la concepció de l’Àsia oriental com a «disciplina» independent i la tracten, en canvi, com a objecte d’estudi que cal abordar amb rigor metodològic des de disciplines concretes: història, pensament, antropologia, literatura. Això hauria de facilitar, d’una banda, la possibilitat de projectar arguments i observacions que enriqueixin debats ja existents a cada disciplina aportant-hi una nova llum i, de l’altra, la difusió social d’aquestes idees sobre l’Àsia oriental més enllà de cercles restringits.

 

Anuncios